Orkidéer er planter som tilhører orkidéfamilien. På norsk kalles også familien marihåndfamilien. Med om lag 29 500 navngitte arter er dette den nest mest artsrike av plantefamiliene, etter kurvplantefamilien. I Norge finnes omtrent 35 orkidéarter fordelt på 23 slekter, blant annet marisko, flueblom, nattfioler og flere typer marihånd. Orkideer er flerårige urter med varierende utseende og levevis. Hele artikkelen