Islandskarse, ett- eller toårig art i korsblomstfamilien. 3–10 cm lang, med fjærdelte blad og små gule blomster, skulpene er avlange. Islandskarse vokser i dammer påvirket av fuglegjødsel og på tangvoller med ferskvannssig. I Norge finnes den på noen holmer og småøyer ytterst på kysten av Nordland, nærmeste voksesteder for øvrig er Skottland, Island og Grønland.