Ildteger, insektfamilie i underordenen teger. Teger med sterke røde farger, flere er alvorlige skadedyr. Mest kjent er bomullstegen, Dysdercus suturellus, som er skadedyr på bomull bl.a. i USA. Familien omfatter ca. 450 arter utbredt fra tropiske til tempererte strøk. Ildtegen Pyrrhocoris apterus finnes i Danmark og Sør-Sverige, men ikke i Norge.