Humanetikk, betegnelse for et verdslig livssyn som omfatter en humanistisk, rasjonalistisk og etisk holdning. Det humanistiske aspektet uttrykker et antroposentrisk menneskesyn som vektlegger menneskets frihet, evne til å treffe meningsskapende og etiske valg, og til å stå til ansvar for sine valg. Humanismen avviser å redusere mennesket til middel for andres formål, og står således i motsetning til totalitære ideer. Rasjonalismen uttrykker en søkende og vitenskapelig virkelighetsoppfatning som avviser metafysiske og dogmatiske forklaringer på livets opprinnelse og karakter. Etikken er basert på menneskerettighetene og har gjensidighetsprinsippet (resiprositet) som kjerne.

Humanetikk som livssynsbetegnelse ble lansert av Kristian Horn i forbindelse med etableringen av borgerlig konfirmasjon i Norge 1950. Internasjonalt brukes ofte betegnelsen humanisme om det som i Norge har fått betegnelsen humanetikk. I dag brukes også begrepet livssynshumanisme, anvendt av Horn allerede i 1967.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

4. mars 2012 skrev Maria Eriksen

Jeg stiller spørsmål ved at denne er kategorisert under "etikk og moralfilosof (filosofi og idéhistorie)", mens antroposofi er kategorisert under "religion og livssyn". Antroposofi er en filosofi, i motsetning til humanetikken som har registrert seg som et livssyn i Norge og har egne religiøse ritualer.

Hvis denne artikkelen på noe tidspunkt skal skrives om fra en egenpresentasjon av tilhengere av dette livssynet, kan den jo f.eks. omtale noe av kritikken som har kommet fra HEFs medgrunnlegger Kjell Horn, bl.a. i boken Svik (2008). Kritikken går på at humanetikken har utviklet seg til en sekt de siste årtiene. Dette har vært debattert også andre, f.eks. av Mosse Jørgensen i artikkelen "Human-etisk forbund, en sekt?" (Libra 1993/2).

5. mars 2012 svarte Georg Kjøll

Hei Maria. Vi kommer i løpet av våren til å gjennomføre en restrukturering av fagområdene under religion og livssyn, og vi skal ta med dine innspill inn den prosessen.

Forøvrig henviser jeg til mine svar til din kommentar under artikkelen Steinerskoler.

Med vennlig hilsen,

Georg Kjøll
Redaktør

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.