Humanetikk

Humanetikk er en betegnelse for et verdslig livssyn som omfatter en humanistisk, rasjonalistisk og etisk holdning. Det humanistiske aspektet uttrykker et antroposentrisk menneskesyn som vektlegger menneskets frihet, evne til å treffe meningsskapende og etiske valg, og til å stå til ansvar for sine valg. Humanismen avviser å redusere mennesket til middel for andres formål, og står således i motsetning til totalitære ideer. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Per Anders Aas

OsloMet – storbyuniversitetet

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 3 artikler: