Antroposentrisk er det som har mennesket til midtpunkt. Begrepet er ofte brukt om filosofiske synsmåter som gjør mennesket til målestokk og formål for alt.