Hercynske fjellkjedefoldning, hendelse med sammenpressing av jordskorpen i karbon og perm ved slutten av Jordens oldtid for 360–250 millioner år siden. Nedslitte rester av hercynske fjellkjeder opptrer i et belte gjennom Europa fra sørlige Irland og Storbritannia (Devonshire, Cornwall), til Kontinentet i Bretagne, Ardennene, Schwarzwald, Les Vosges og det franske sentralplatå. Utenfor Europa er de kjent i Ural og Novaja Zemlja, i et belte fra det Kaspiske hav til Kina og i Appalachene, USA. På nordsiden av foldesonen, og mellom dens grener, ble det i karbon dannet store sedimentfylte bassenger med tykke lag av kull, særlig i Vest-Europa og USA.