Les Vosges, fjellområde i Frankrike, i overgangen mellom landskapene Alsace, Lorraine og Franche-Comté. Les Vosges er en blokk av det hercynske fjellkjedesystem, vesentlig bygd opp av granitter, gneiser og paleozoiske skifre. Den opprinnelige fjellkjeden ble nedtæret i perm og igjen hevet i tertiær i forbindelse med jordskorpebevegelser da Jurafjellene og Alpene ble dannet. Fjellområdet avgrenses i nord av Savernepasset (ca. 250 moh.), i sør av Den Burgundiske port (La trouée de Belfort), som skiller Les Vosges fra Jurafjellene. Det hever seg bratt fra Rhinens elveslette i øst, mens det skråner jevnt ned mot Lorraine i vest. Høyest er den sørlige delen der Grand Ballon d'Alsace, nordvest for Mulhouse, når 1424 moh. Hovedvannskillet i Les Vosges danner vannskille mellom Moselle og Rhinen; vannskillet danner også et språklig skille mellom det stort sett tysktalende Alsace i øst og de fransktalende deler av Lorraine i vest.