Hengepiggfrø, ett til toårig urt i rubladfamilien. 20–60 cm høy, stengelen er grenet langt ned, bladene er smale. Små blekblå blomster. Hengepiggfrø vokser på berg, tørre bakker og i ur over hele landet, mest på nitrogenrik jord, opp til 1200 moh.