Piggfrø, planteslekt i rubladfamilien. Ettårige eller toårige urter med lyseblå blomster som minner om forglemmegei, og med pigger på fruktene. 55 arter i nordlige tempererte strøk. I Norge to viltvoksende arter. Hengepiggfrø kan gå helt opp på fjellet og finnes nord til Finnmark, mens sprikepiggfrø, L. myosotis, holder seg i lavlandet nord til Trøndelag, sjelden i Finnmark.