Geuser, kalte et nederlandsk parti seg fra 1560, etter sigende fordi grev Berlaimont hadde hånt 300–400 adelige som tiggere, da de overbrakte den spanske stattholder Margrethe av Parma et bønnskrift. Siden ble geuser under flere former fellesnavn på alle deltagere i frihetskrigen mot Spania, og geusernes erobring av byen Brielle ble innledningen til denne. I 1829 antok det belgiske selvstendighetsparti i Flandern et lignende motto som geuserne, «tro inntil tiggerposen», og etter 1875 har de flamske liberale i Belgia undertiden kalt seg geusere.