Margrete av Parma, keiser Karl 5s datter utenfor ekteskap, kom 1559 til Nederland som sin bror Filip 2s stattholder. Margrete var født i Flandern, men snakket bare italiensk og litt fransk. Hun gjorde seg ofte til talsmann for måtehold overfor opposisjonen mot Filip; men hun maktet ikke å sette ut i livet et alternativ til Filips og hans mektige hjelperes strenge politikk. Som katolikk tok hun også til slutt klart standpunkt mot de reformertes reisning, men måtte 1567 vike for hertugen av Alba. Hun var andre gang gift med Ottavio Farnese.