Anton van Duinkerken, nederlandsk forfatter. Kjent som lyriker og essayist. Duinkerken var professor i litteratur ved universitetet i Nijmegen og lederen i kretsen omkring det katolske litteraturtidsskriftet De Gemeenschap (1925–41). Han betydde meget for de nederlandske katolikkenes kulturelle og sosiale emansipasjon. Duinkerken besøkte flere ganger Norge, noe som kom til uttrykk i hans lyrikk.