Flekksteinbit, benfiskart i steinbitfamilien, med langstrakt kropp som er brungul med store, svarte flekker. Opptil 180 cm og 26 kg. Arten forekommer på 25–550 m dyp fra USA og Labrador til Grønland, Island og Færøyene, og fra Vest-Norge til Svalbard og Novaja Zemlja. Den har rask vekst og blir kjønnsmoden 7–10 år gammel. Fiskes kommersielt med line, garn og trål i nordlige farvann. Fangst ligger rundt 1000–5000 tonn årlig. Det utføres forsøk med oppdrett, og noen få anlegg er i gang per 2003, men produksjonen er foreløpig lav.