fellesfaget kroppsøving

Kroppsøving er et allmenndannende fag som skal inspirere til fysisk aktivitet og livslang bevegelsesglede. Faget skal bidra til at elevene opplever glede, mestring og inspirasjon ved å delta i ulike aktiviteter. Faget skal gi barn og unge selvfølelse, positiv oppfatning av kroppen, selvinnsikt og identitetsfølelse.

Hovedområdet aktivitet i ulike miljøer omfatter utvikling og automatisering av naturlige, grunnleggende bevegelser både inne og ute. Organiserte aktiviteter og spontan lek i varierte miljøer er sentrale elementer. Hovedområdet omfatter også grunnleggende kunnskaper om kroppen og personlig hygiene.

Hovedområdet idrettsaktivitet omfatter et bredt utvalg idretter, danser og alternative bevegelsesaktiviteter. Utvalget vil variere med lokale forhold og individuelle interesser. Organisert aktivitet, fri aktivitet og eksperimentering står sentralt som aktivitetsområde. Dessuten er fair play og felles regler en viktig del av faget. Samhandling og det å gjøre hverandre gode er sentrale elementer i begrepet fair play.

Hovedområdet friluftsliv omfatter kompetanse som er nødvendig for å kunne ferdes i og sette pris på naturen. Det legges vekt på lokale friluftstradisjoner, bruk av nærmiljøet og måter å orientere seg og oppholde seg i naturen på til ulike årstider.

Hovedområdet trening og livsstil omfatter hvordan ulike aktiviteter kan påvirke den enkeltes helse. Det legges vekt på kunnskaper, erfaring og refleksjon for å gjennomføre ulike aktivitetsformer og egentrening som grunnlag for en aktiv livsstil, samt ta hensyn til egne og andres forutsetninger. Et viktig emne er hvordan elevene kan drive helsefremmende aktivitet og arbeide ergonomisk riktig.

Kilde: Læreplanen, lastet ned fra http://www.udir.no/lareplaner

 Anbefalt lenke

Om kroppsøving hos forskning.no

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg