Louis Bentzen, norsk gymnastikkpedagog, gjorde en stor innsats for å bedre skoleelevenes fysiske utdannelse. Statens gymnastikkinspektør 1904–27 og direktør for Statens gymnastikkskole 1915–31. Instruktør og leder for den seirende norske turntroppen i OL i Athen 1906. Utgav gymnastikktabeller for skoleverket.