Allmenne fag, allmennfag, skolefag som gir allmenndannelse, men som ikke innebærer spesialisering eller yrkesopplæring. Allmenne fag representerer kunnskap som man trenger utenom yrket, og som hjelper en til å forstå både seg selv, sine medmennesker og det samfunnet en lever i.