Fagprøve, prøve som avlegges av lærlinger etter retningslinjer fastlagt i lover og forskrifter. Den som består prøven får fagbrev og kan kalle seg fagarbeider, eventuelt håndverkersvenn. Også personer som har lang praksis i faget, men ikke har fått kontraktmessig opplæring, kan på visse vilkår avlegge fagprøve i et lærefag (se praksiskandidat). Prøven, som i håndverksfagene ennå blir kalt svenneprøve, må kandidaten avlegge overfor en nemnd av offentlig oppnevnte fagfolk (prøvenemnd) og etter de bestemmelser som er fastsatt for fagprøven i vedkommende fag.