Lærebedrift, virksomhet som påtar seg opplæringen av lærlinger eller lærekandidater. Lærebedriften må være godkjent av yrkesopplæringsnemnda. Som lærebedrift kan godkjennes enkeltbedrifter, offentlige etater og institusjoner eller opplæringskontor, som er samarbeidsorgan for flere bedrifter som påtar seg opplæringsansvar. For å bli godkjent som lærebedrift må en bedrift ha slik virksomhet som gjør det mulig å gi en opplæring som tilfredsstiller kravene i læreplanen for faget. Bedriften må ha en faglig kvalifisert person som har ansvaret for og tilsynet med opplæringen, og som utarbeider en plan for opplæringen med utgangspunkt i læreplanen for faget. Staten og/eller fylkeskommunen gir direkte tilskudd til lærebedrifter.