Praksiskandidat, person som har meldt seg opp til fag- eller svenneprøve på grunnlag av lang og allsidig praksis innen det aktuelle faget. Praksisen må være dokumentert og må i alt være minst 25 % lengre enn den fastsatte læretiden. Fylkeskommunene ved yrkesopplæringsnemnda avgjør om den praksisen kandidaten viser til, kan godkjennes. En praksiskandidat tilsvarer det som tidligere ble kalt «§ 20-kandidat» etter § 20 i tidligere lov om fagopplæring i arbeidslivet. Se også fagprøve.