Samarbeidsrådet for yrkesopplæring, felles samarbeidsråd for partene i arbeidslivet og utdanningsmyndighetene. Partene i arbeidslivet og Kunnskapsdepartementet er likeverdige medlemmer i rådet, der de møtes for å diskutere tiltak som vil tjene utviklingen av fag- og yrkesopplæringen. Arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentantene utgjør flertallet i organet. Utdanningsdirektoratet stiller med sekretær til møtene og har ansvaret for saksforberedelser, referater, utredningsarbeid osv. SRY ble etablert i 2004 og erstattet Rådet for fagopplæring i arbeidslivet.