eggsporesopper

Achlya med mycel, zoosporangium, anteridier, oogonier og zoospore.
Achlya
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Artikkelstart

Eggsporesopper er en rekke tilhørende chromistene, også kalt det gule riket. Avhengig av artsoppfatningen er 500-800 arter kjent. Krepsepest og potettørråte er blant artene som har økonomisk betydning.

Faktaboks

Også kjent som
Oomycota

Til tross for navnet og den sopplignende bygningen, blant annet med hyfer (uten skillevegger), er disse organismene mer i slekt med brunalger og kiselalger enn med sopp. De har cellulose i celleveggen.

Formering

Livssyklusen er diplontisk, og den kjønnete formeringen skjer ved oogami hvor hanlige anteridier omklamrer et hunlig oogonium med eggceller. Det dannes en eggspore, oospore, som kan fungere som et hvilestadium. Den ukjønnete formeringen skjer ved zoosporer som dannes i et sporangium, eller sporangiene løsner som egen spredningsenhet.

Systematikk

Potettørråte (Phytophthora infestans), riktignok på blad av tomat (som er nær slektning til potet).
Lisens: CC BY SA 3.0

Rekken omfatter to ordener.

Vannskimmelordenen

Vannskimmelordenen (Saprolegniales) lever som saprotrofer eller parasitter i ferskt og brakt vann eller på fuktig jord. Fiskeskimmel kan skyldes Saprolegnia eller Achlya. Disse kan skade fisk i akvarier og oppdrettsanlegg. Den mest alvorlige parasitten er krepsepest Aphanomyces astaci, som ble innført til Europa med amerikansk signalkreps rundt 1860. Sverige ble rammet i 1907, Norge først i 1971. Dessverre utbrer sykdommen seg også i Norge. Soppen sprer seg med svømmende sporer, som også kan feste seg til fottøy, båter og fiskeutstyr. Der den slår til, kan den drepe all edelkreps i vassdraget. Derfor regnes krepsepest som særdeles alvorlig. Mens signalkreps er resistent, så er edelkreps svært følsom. Signalkreps sees derfor på som en alvorlig trussel, og den står oppført på Artsdatabankens svarteliste med svært høy risiko.

Bladskimmelordenen

Bladskimmelordenen (Peronosporales) omfatter ganske mange livsformer både på land og i vann, men ordenen er mest beryktet for sine spesialiserte og aggressive planteparasitter.

Arten som har hatt størst betydning er potettørråte Phytophthora infestans, sompå midten av 1800-tallet bidro til en sultkatastrofe i Irland. Parasitten kom til Irland i 1845 og ødela potetåkre over hele landet. Bortfallet av den viktige næringkilden bidro, sammen med Storbritannias kornpolitikk og andre økonomiske forhold, til at rundt én milllion irer sultet i hjel i årene 1845-51. Situasjonen ledet også til masseutvandring til USA.

Beslektet rekke

Beslektet med eggsporesoppene er den lille rekken Hyphochytridiomycota. Representantene har bare én flimmerkledd og fremadrettet flagell. De er saprotrofer eller parasitter på alger, råtnende plantemateriale, levende og døde smådyr. Rundt 20 arter er kjent.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg