Dansk skjørbuksurt (Cochlearia danica) er en ettårig art i slekta skjørbuksurt i korsblomstfamilien. Den er 3–20 cm høy med bladrosett som visner tidlig og kortstilkede stengelblad. Rosettbladene er små og trekanta, og den får små, hvite blomster om våren og forsommeren. Dansk skjørbuksurt er en sørlig art som vokser på havstrand og er sjeldent funnet i Norge.