Dagfiol, eller fruefiol, Hesperis matronalis, flerårig urt i korsblomstfamilien. 50–100 cm høy, med fiolette eller hvite, velluktende blomster, som dufter mest om kvelden; lange skulper. Dagfiol vokser vill i Sør- og Mellom-Europa og er en gammel hageplante i Norge; forvilles lett. Dyrkes i mange varieteter, til dels med fylte blomster.