Formel, utsagn om ett eller flere matematiske objekter formulert i matematikkens tegnspråk. For eksempel er A = πr2 en formel for flateinnholdet av en sirkel med radius r.