Eksempel på bopomofo-transkripsjon

'Norge' på kinesisk med uttalen i bopomofo for hvert tegn.

Eksempel på bopomofo-transkripsjon
Av /Store norske leksikon.
Lisens: fri

Zhuyin fuhao (ofte bopomofo på folkemunne) er et transkripsjonssystem for kinesiske tegn, det vil si et skriftsystem for å representere uttalen av tegn. Systemet består av 41 symboler som til sammen representerer alle mulige lyder i standard kinesisk mandarin. Navnet betyr «symboler for lydnotasjon» og forkortes gjerne zhuyin.

Faktaboks

Uttale
båpå'måfå
Etymologi
Oppkalt etter de fire første bokstavene i alfabetet
Også kjent som
注音符号/注音符號, Zhùyīn fúhào

Zhuyin er ikke lenger i bruk i Kina, men er fortsatt det mest brukte transkripsjonssystemet på Taiwan, der det blant annet brukes for inntasting av kinesiske tegn på PC og mobil og til innlæring av tegn i skolen.

Zhuyin klassifiseres som et semisyllabisk alfabet. Det er ikke et vanlig alfabet ettersom noen av symbolene representerer mer enn to språklyder; og ikke et syllabisk alfabet, siden symbolene som regel heller ikke representerer fulle stavelser. Det er inspirert av og kan minne om japanske kana.

Historie

Lærebok om zhuyin
I 1932 ble de siste små justeringene av zhuyin fuhao-alfabetet bestemt. I denne boka om zhuyin fra 1936 er zhuyin-bokstaver også brukt på omslaget. I de tre øverste linjene ser vi zhuyin øverst, kinesiske tegn i midten og gwoyeu romatzyh, et utdatert romaniseringssytem, nederst. Siden har det blitt vanligere å skrive bokstavene nedover, til høyre for tegnet.
Av .
Lisens: CC BY 4.0

Kina gjennomgikk en utdanningsrevolusjon på starten av 1900-tallet. Som del av denne vokste det fram en bevegelse for enklere representasjon av uttalen av tegn. Den kjente filologen og revolusjonære Zhang Binglin utviklet det som skulle bli forløperen til zhuyin fuhao. Inspirert av japanske kana, brukte han forenklede håndskriftvarianter av et utvalg kinesiske tegn til å lage fonetiske symboler.

I 1913, ett år etter opprettelsen av Republikken Kina, kunngjorde Kinas nye utdanningsdepartement innføringen av et offisielt transkripsjonssystem. En del av bokstavene var endret, men systemet baserte seg på Zhang Binglins prinsipper. De kalte det zhuyin zimu, «bokstaver for lydnotasjon». Senere skiftet det navn til zhuyin fuhao, «markører for lydnotasjon», for å signalisere enda sterkere at systemet ikke var ment for å erstatte kinesiske tegn.

Zhuyin fuhao har den ulempen at det ikke er et internasjonalt kjent alfabet, og at det derfor vanskelig kan brukes av utlendinger. Av den grunn måtte man ha et parallelt transkripsjonssystem som brukte latinske bokstaver, såkalt romanisering. (Wade-Giles ble lenge brukt til dette.) I Kina besluttet man derfor i 1958 å erstatte både zhuyin fuhao og Wade-Giles med ett transkripsjonssystem som skulle ta seg av alt: hanyu pinyin, ofte forkortet pinyin.

Anvendelse

PC-tastatur med zhuyin/bopomofo
Taiwansk Mac-tastatur. Zhuyin-bokstavene er markert øverst til høyre på tastene. Siden det er flere zhuyin-bokstaver enn i det latinske alfabetet, ligger noen av bokstavene på tall-taster.

Taiwan, dit makthaverne for Republikken Kina hadde flyktet i 1949, fortsatte man imidlertid å bruke zhuyin også etter 1958. I 2008 ble pinyinomsider offisielt også på Taiwan, men kun for romanisering. Der man trenger latinske bokstaver, som gatenavn, adresser osv., brukes nå offisielt pinyin. For alt annet brukes fortsatt zhuyin.

De to viktigste funksjonene til zhuyin er innlæring av tegn og elektronisk inntasting av tegn. Førstnevnte innebærer at alle taiwanske barn lærer og bruker zhuyin i skolen. Elektronisk inntasting av tegn er på sin side blitt særlig viktig i våre dager, og innebærer at zhuyin brukes av alle på daglig basis til å skrive meldinger, e-poster osv. Andre mindre funksjoner er for eksempel det å skrive småord og lyder som ikke har et gjengs kinesisk tegn, og markering av uttale i ordbøker. Sistnevnte er også eneste gjenværende funksjon i Kina.

Denne rollefordelingen mellom zhuyin og pinyin på Taiwan – og at pinyin fortsatt har konkurranse fra uoffisielle, tidligere romaniseringssystemer, slik som Wade-Giles – gjør at zhuyin er langt mer kjent enn pinyin der.

Bokstaver og oppbygning

Zhuyin fuhao består av til sammen 37 bokstaver, som deles inn i kategoriene initialer (shengmu), medialer (jieyin) og finaler (yunmu). Disse settes sammen for å representere en stavelse – som også tilsvarer ett tegn ettersom kinesiske tegn er monosyllabiske. Initialene tilsvarer det som i vestlig fonetikk kalles opptakt, mens medialene og finalene sammen utgjør rimet.

I tillegg finnes det fire tonemarkører for å markere stavelsens tonem.

Symbolene skrives gjerne nedover, på høyre side av tegnet det angir uttalen til.

Initialer

I den første kategorien – initialene (shengmu, bokstavelig «lydbokstav») – er det mange av symbolene som har et enkelt én-til-én-forhold med våre latinske bokstaver. Det er fordi de fleste opptaktene i mandarin er veldig enkle og kun består av én språklyd, til forskjell fra for eksempel norsk. Zhuyin har 21 initialer.

Tabellen under lister opp disse ved siden av ekvivalenten i hanyu pinyin (som er systemet vi bruker i Norge) og uttale i IPA (lydskrift). Uttalen gjelder for standard mandarin.

Initialer
zhuyin pinyin IPA
b p
p ph
m m
f f
d t
t th
n n
l l
g k
k kh
h x
j
q h
x ɕ
zh ʈʂ
ch ʈʂh
sh ʂ
r ɻ
z ts
c tsh
s s

Syv av initialene, ㄓ, ㄔ, ㄕ, ㄖ, ㄗ, ㄘ og ㄙ, kan stå alene og representerer da en hel stavelse. Vokalen i stavelsen uttales da som en forlengelse av konsonanten foran. En slik vokal er et viktig fenomen i kinesisk fonologi, og beskrives gjerne som en syllabisk konsonant i lingvistikken. I pinyin representeres den av bokstaven "i" (noe som signaliserer at den er i komplementær distribusjon med vanlig i, men ikke fanger uttalen like godt som zhuyin gjør).

I oppramsing av zhuyin-bokstaver (sånn som når vi sier a, b, c, d, e, f, g osv.) uttales de fire første bokstavene med en «å» etter. Dette er opphavet til det alternative navnet bopomofo (ㄅㄆㄇㄈ).

Medialer

Medialene (jieyin, bokstavelig «mellomlyd»), baserer seg på en fonologisk kategori brukt i tradisjonell kinesisk fonetikk, som beskriver lyder som typisk kommer mellom opptakten og kjernen i en stavelse og da gjerne er halvvokaler. Medialene har det til felles med initialene at de representerer én språklyd av gangen. Zhuyin har tre medialer: ㄧ, ㄨ og ㄩ.

Medialer
zhuyin pinyin IPA
yi/i i/j
wu/w/u u/ʊ
yu/ü y/ɥ

Medialene kan forekomme med eller uten initial og final foran og bak, siden kinesiske stavelser kan mangle opptakt og koda. Når det ikke er final bak, representerer medialen selv den stavelsesbærende enheten i stavelsen, altså kjernen. På grunn av dette klassifiseres medialene noen ganger sammen med finalene.

Finaler

Bokstavene i kategorien finaler (yunmu, bokstavelig «rimbokstav») er de som likner minst på våre latinske bokstaver. Ett symbol i denne kategorien kan representere så mange som tre bokstaver i norsk. Det er 13 finaler:

Finaler
zhuyin pinyin IPA
a a
o o
e ɤ
e e
ai
ei
ao
ou
an æn
en ən
ang ɑŋ
eng ʌŋ
er

Ved enkelte bestemte kombinasjoner av medial og final, faller vokalen i finalen bort. F.eks. blir ㄇㄧㄥ [miŋ] – og ikke [miʌŋ], som ikke finnes i fonologien til mandarin. I slike tilfeller tilsvarer finalen strengt tatt – dersom vi følger vestlig fonetikk – stavelsens koda, mens medialen blir rimets kjerne.

Tonemarkører

Siden mandarin er et tonemspråk, er intet transkripsjonssytem komplett uten tonemarkører.

Zhuyin fuhao har i teorien fem slike, for hvert av de fire tonemene i mandarin og for nøytral tone. I praksis brukes bare fire av dem, ettersom ingen tonemarkør signaliserer at stavelsen uttales med førstetone (helt ulikt pinyin, der ingen tonemarkør betyr nøytral tone). Tonemarkøren for nøytral tone ser man heller ikke ofte, ettersom nøytral tone forekommer sjelden i Taiwan-mandarin.

Tonemarkører
tonemnavn zhuyin pinyin IPA
førstetone ¯ ˥
andretone ˊ ´ ˧˥
tredjetone ˇ ˇ ˧˩˧
fjerdetone ˋ ` ˥˩
nøytral tone ˙ ˧

Tonemarkøren settes til slutt etter bokstavene, oppe til høyre for toppen av finalen. Tegnet 明 (pinyin míng) skrives for eksempel ㄇㄧㄥˊ.

I motsetning til pinyin, der det har blitt vanlig å droppe tonemarkørene helt, er det veldig uvanlig å ikke markere tonemet når man skriver zhuyin.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg