Heterosykliske forbindelser, sykliske forbindelser der minst ett av atomene i ringen er et annet grunnstoff, f.eks. nitrogen, oksygen eller svovel. Motsetningen er isosykliske forbindelser, hvor det kun inngår karbonatomer i ringen.