Andesitt, (av Andes og -itt), lavabergart (dagbergart) som hovedsakelig består av feltspat (overveiende plagioklas) og pyroksen, i enkelte typer også hornblende, biotitt og litt kvarts. Meget utbredt i aktive vulkanske fjellkjeder og øybuer, bl.a. i Andesfjellene, Japan og Aleutene. Er også kjent i Norge bl.a. fra ordovicium i Trondheimsfeltet. Tilsvarende dypbergart er dioritt.