Mafisk, (av magnesium Mg og ferrum, 'jern' Fe), om magmatiske bergarter som vesentlig inneholder mørke mineraler rike på magnesium og jern, f.eks. olivin og pyroksen; også brukt om mineralene selv. Jf. felsisk.