I organisasjonslæren det løpende arbeid som utføres for å holde en organisasjon i funksjon eller funksjonsberedskap (jf. forvaltning, organisasjon).