FN

FN er en global internasjonal organisasjon grunnlagt i 1945, som har hovedkontor i New York, USA og 193 medlemsland (2014). Medlemmene er stater. De omfatter, med noen få unntak, alle suverene stater i verden. FN ble opprettet like etter andre verdenskrig, i hovedsak for å unngå krig i framtiden. 51 land var med på å skrive under FN-pakten, en traktat som beskriver hvordan man skal arbeide for å sikre fred mellom stater, jevne ut økonomiske og sosiale forskjeller i verden og sikre alle mennesker de samme rettighetene.FN baserer seg på at alle medlemmer er selvstyrende stater. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

FN

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 54 artikler: