FN

FN er en global internasjonal organisasjon grunnlagt i 1945, som har hovedkontor i New York, USA og 193 medlemsland. Medlemmene er stater. De omfatter, med noen få unntak, alle suverene stater i verden. FN ble opprettet like etter andre verdenskrig, i hovedsak for å unngå krig i framtiden. 51 land var med på å skrive under FN-pakten, en traktat som beskriver hvordan man skal arbeide for å sikre fred mellom stater, jevne ut økonomiske og sosiale forskjeller i verden og sikre alle mennesker de samme rettighetene. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

FN

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 59 artikler: