Valdemar, mannsnavn, dansk form av slavisk Vladimir, av de samme røtter som norrønt valdr, valde, 'høvding', og mærr, 'berømt, navngjeten'. Endelsen -mir i den slaviske formen faller sammen med russisk 'fred'.