Ture Nerman, svensk journalist, politiker og forfatter, bror av B. og E. Nerman. Representerte 1930–37 det kommunistiske parti i riksdagens førstekammer, men gikk på grunn av utviklingen i Sovjetunionen tilbake til sosialdemokratene 1939 og satt igjen i førstekammeret som deres representant 1946–53. Sin største politiske innsats gjorde Nerman som redaktør av den radikale ukeavisen Trots allt! 1939–45. Han førte her en uredd kamp mot nazismen både i og utenfor Sverige, og ble etter den tyske okkupasjon av Norge den fremste talsmann for Norges sak i svensk presse sammen med Torgny Segerstedt i Göteborg. 1940–41 ble Trots allt! beslaglagt 11 ganger, og samme skjebne fikk to av Nermans politiske skrifter 1939 og 1940. Nerman skrev en lang rekke bøker av politisk, historisk, kulturhistorisk og skjønnlitterær art, bl.a. en biografi om Hjalmar Branting (2 bd., 1958–60). Samlede skrifter (1930–38) i 12 bind. En samling av hans artikler i Trots allt! ble utgitt 1946. Nermans memoarer i 3 bind kom 1948–54.