Thomas Quellinus, sønn av Artus Q. den yngre; utdannet hos faren. Kom 1689 til København for å stille opp farens gravmæle over grev Hans Schack. Utførte deretter bl.a. gravmæle over Ulrik Frederik Gyldenløve i kapellet i Frue Kirke (1689), hovedverket, alteret i Mariakirken i Lübeck (1697) og skulpturer til Frederiksborg slott. Han førte den flamske høybarokk til Danmark. Han benyttet svart og hvit marmor med stor sikkerhet, iblant med aksent av farget marmor. Drev stort verksted med eksport til Nord-Tyskland og hadde mange elever. Hans stil spores helt til midten av 1700-tallet.