Robert F. Scott
Robert Scott på ski i Antarktis i 1910.
Av /Library of Congress.

Terra Nova-ekspedisjonen var en britisk ekspedisjon til Antarktis, ledet av Robert F. Scott, fra 1910 til 1913. Fartøyet var Terra Nova, en tidligere skotsk hvalfangerskute. Ekspedisjonen hadde stort vitenskapelig program med erobringen av Sydpolen som et viktig mål. Den norske Fram-ekspedisjonen ledet av Roald Amundsen var samtidig på vei til samme sted, og det ble et kappløp mellom de to. Scott og Terra Nova-ekspedisjonen nådde Sydpolen i januar 1912, litt over en måned etter Amundsen. På vei hjem omkom både han og de fire andre han ledet.

Faktaboks

Også kjent som

Scotts sydpolekspedisjon, den britiske antarktisekspedisjonen

engelsk Terra Nova Expedition, British Antarctic Expedition 1910, Scott's Second Antarctic Expedition

Forberedelser

Kart: Kampen om Sydpolen
Ruten til Robert Scotts Terra Nova-ekspedisjon i grønt og Roald Amundsens ekspedisjon for å nå Sydpolen i rødt.
Av .

1. juni 1910 seilte ekspedisjonsskipet Terra Nova ut fra London. I tillegg til et utvalgt mannskap var både motoriserte sleder, 19 hester og 35 sledehunder om bord. Ved ankomst Melbourne, Australia, ble Scott informert om at Roald Amundsen også var på vei til Antarktis. Inntil da hadde hele verden trodd at Amundsen var på vei nordover, men etter at amerikanerne Robert Peary og Frederick Cook hevdet å ha nådd Nordpolen, bestemte Amundsen seg for å forsøke å nå Sydpolen.

Ekspedisjonen

Robert F. Scott
Robert Falcon Scott skriver i dagboken sin i vinterkvarteret i Antarktis under British Antarctic Expedition (Terra Nova-ekspedisjonen) i 1910 eller 1911.
Av /Library of Congress.

Robert F. Scotts ekspedisjonsskip Terra Nova ved iskanten ved Victoria Land 1911.

.
Lisens: fri

I november 1910 fortsatte Scott ferden videre til Antarktis, og nådde Rossøya i McMurdo-sundet i januar 1911, der overvintringshytta ved Cape Evans ble bygget. Mannskapet tok også i bruk hytta fra Discovery-ekspedisjonen 1901−1904 som lå rundt 15 kilometer unna. Gjennom den antarktiske sommeren ble det gjennomført flere sledeekspedisjoner, og depoter ble etablert langs den planlagte ruten til Sydpolen. Scott ledet selv gruppen som etablerte det som fikk navnet «ett-tonn-depotet». Planen var å etablere det ved 80° S (sørlig breddegrad), men på grunn av forholdene ble det reist rundt 50 kilometer tidligere, noe som senere skulle vise seg å være en avgjørelse av kritisk betydning.

Ferden til polpunktet

Robert Falcon Scotts siste ekspedisjon
Robert Falcon Scotts gruppe på Sydpolen i januar 1912: Fra venstre: Oates (stående), Bowers (sittende), Scott (står foran det britiske «Union Jack»-flagget), Wilson (sittende), Evans (stående). Bowers tok bildet ved å bruke et snøre som utløser. Ekspedisjonen reiste til Antarktis med skipet Terra Nova.

Selve ferden mot Sydpolen var atskillig mer logistisk komplisert enn Amundsens opplegg med ski og hundesleder. Scotts plan var å starte med 16 menn hvorav 12 etter hvert skulle returnere til basen. To motorsleder, ti ponnier og 23 hunder startet, de første med motorsledene fra Cape Evans 24. oktober 1911. Det første målet var «ett-tonn-depotet» hvor det skulle legges igjen en mengde forsyninger.

Hovedgruppen startet 1. november fra basen ved McMurdo-sundet. Motorsledene stoppet imidlertid etter få dager, og hestene slet under de lave temperaturene. 9. desember ble de gjenlevende hestene avlivet og kjøttet lagt i et depot. Ved foten av Beardmore-breen 11. desember ble hundespannene sendt tilbake til Cape Evans. I nyere tid er det blitt kjent ut fra granskning av skriftlige kilder (dagbøker og brev) at Scott egentlig mente at hundene skulle bringes tilbake for å møte polpartiet på returen fra polpunktet, men at denne beskjeden ikke ble oppfattet klart nok. Mennene måtte nå trekke sine egne sleder uten hjelp av hunder.

4. januar 1912, ved 87° S, endret Scott antall personer for den endelige sydpolsgruppen fra fire til fem mann, og lot samtidig den siste støttegruppen på tre returnere til Cape Evans. Leder for dette partiet var løytnant Edward Evans, den senere Lord Mountevans, og de to andre var William Lashly og Thomas Crean. Sammen med Edward Wilson, Lawrence Oates, Henry Bowers og Edgar Evans fortsatte Scott sydover i håp om at Amundsen ennå ikke hadde ankommet polpunktet.

16. januar 1912 brast drømmen om å bli først på Sydpolen: Foran dem i snøen oppdaget de et av Amundsens svarte markørflagg festet på en sledemei. Dagen etter nådde de polpunktet, og ble møtt av et telt etterlatt av Amundsen og hans menn, samt meldinger som avslørte at nordmennene hadde vært der 35 dager før dem.

Hjemturen

Hjemturen fra polpunktet begynte bra for Scott og de fire andre, men etter hvert utartet den til å bli et kappløp mot dårlig vær og utmattelse. 17. februar kollapset Edgar Evans under dagsmarsjen. Han ble båret inn i teltet av de andre, men det var likevel for sent, og han døde samme dag. Ifølge Scotts dagbok skjedde det neste dødsfallet 16. mars 1912, da Lawrence Oates snudde seg til de andre i teltet og uttalte: «I am just going outside and may be some time», før han forlot teltet og gikk ut i stormen, for aldri å bli sett igjen. Han mente at han var blitt en byrde for lagets videre fremgang.

De tre gjenværende – Scott, Bowers og Wilson – fortsatte ferden med mål om å nå det store «ett-tonn-depotet» som de hadde etablert nær 80° S året før. Men 21. mars reiste de teltet for siste gang. De var da cirka 18 kilometer fra depotet, og nærmere kom de aldri. Det blåste storm og alle tre var i svært dårlig forfatning. 29. mars 1912 var siste gang Scott skrev i dagboken sin. I tillegg skrev han flere brev, blant annet et til sin kone Kathleen, med tittelen «Til min enke».

Funnet av levningene

Åtte måneder senere, 29. mars 1913, ble de frosne levningene etter Scott, Wilson og Bowers funnet av resten av ekspedisjonens medlemmer, som hadde ventet ved Cape Evans. Dagbøkene, deres siste brev og andre personlige eiendeler ble tatt ut, før teltduken ble senket og en varde av snø reist over dem og et kors montert på toppen. Amundsens brev til Scott og kong Haakon, som han hadde etterlatt i teltet på polpunktet, ble funnet hos Scott. Sammen med de ikoniske fotografier av Scotts gruppe ved teltet var de beviset på at både Amundsens og Scotts grupper hadde nådd Sydpolen. Det ble også lett etter Oates' lik, men bare hans sovepose ble funnet. Nordmannen Tryggve Gran, som var blitt med Terra Nova-ekspedisjon som skiekspert, var med da teltet med de tre ihjelfrosne ble funnet. Han tok på Scotts ski og gikk med dem tilbake til Cape Evans for å fullføre deres misjon. Graven er ikke blitt sett siden, da den antarktiske snøen driver over og gradvis begraver det som står opp av snøoverflaten.

Mannskapet

65 menn deltok på ekspedisjonen på skipet og på land, og 25 av disse overvintret i 1911 i hytta på Cape Evans. Vinteren 1912 ble en mindre gruppe igjen i hytta for å kunne lete etter polpartiet neste sommer. Terra Nova tilbrakte vinteren i New Zealand og hentet de siste ekspedisjonsmedlemmene tilbake til England i 1913. Hytta på Cape Evans står fremdeles og vedlikeholdes av det newzealandske Antarctic Heritage Trust.

Sydpolpartiet

 • Robert Falcon Scott
 • Edward Wilson
 • Henry Robertson Bowers (kjent som Birdie)
 • Lawrence Oates
 • Edgar Evans

Vitenskapelig utbytte

I tillegg til å forsøke å nå Sydpolen skulle Terra Nova-ekspedisjonen fortsette med det vitenskapelige programmet til Scotts Discovery-ekspedisjonen 1901−1904 og utvide dette. Det var en stor vitenskapelig deltagelse med 12 forskere innen zoologi, botanikk, geologi og meteorologi. Lange ekspedisjoner ble foretatt i forskjellige retninger ut fra hovedbasen og over 2100 eksemplarer ble samlet av planter, dyr og fossiler. Resultatene var viktige blant annet i den senere forskningen omkring kontinentaldrift og klimaendringer.

I tillegg til vitenskapelige observasjoner og innsamlinger i området ut fra Cape Evans ble tre lengre vitenskapelige delekspedisjoner foretatt. Disse er kjent under betegnelsene The Eastern Party («Den østlige gruppen»), The Northern Party («Den nordlige gruppen») og The Worst Journey in the World («Den verste reisen i verden»).

The Eastern Party

Skip i isen
Scotts Terra Nova og Amundsens Fram møtes ved iskanten i Hvalbukta 3.-4. februar 1911
Av /Nasjonalbiblioteket i Oslo.
Lisens: CC BY 4.0

Overstyrmann Victor Campbell ledet en gruppe på seks menn østover fra Cape Evans. De dro med Terra Nova langs den store isshelfen (Barrieren) mot King Edward 7. Land. Der skulle de sette opp en hytte og foreta geografiske og vitenskapelige undersøkelser i området. De ble imidlertid stoppet av tung sjøis og snudde vestover igjen i håp om å finne landingsplass på Barrieren. 3. februar 1911 seilte de inn i bukten som Ernest Shackleton i 1908 hadde gitt navnet Bay of Whales (Hvalbukta) og ble lamslått over å se Fram der. Møtet mellom engelskmennene og nordmennene var vennlig og ble hjulpet av at Campbell kunne norsk. Han hadde tidligere tilbrakt mye tid i Norge og lært å gå på ski og forstå seg på isbreer, snø og fjell. Sammen med kaptein Harry Pennell ble han tatt med for å se på den norske basen Framheim. De ble svært imponert over bruken av hundene og skjønte at dette nok var en fordel for Amundsen relativt til Scotts logistikk. Amundsen tilbød den engelske gruppen å dele landingsområdet, men Campbell og Terra Nova dro videre vestover og returnerte til Cape Evans da de ikke fant andre landingsmuligheter. Campbells østlige gruppe ble deretter til den nordlige med de samme seks deltakerne.

The Northern Party

Kapp Adare
Kapp Adare med Borchgrevinks hytter midt på bildet. Til venstre restene av Robert F. Scotts Northern Party hytte fra 1911. Alle tre hytter er fredet som antarktiske kulturminner (Historic Monuments and Sites) og en del konserveringsarbeid er gjort i senere år av New Zealand Antarctic Heritage Trust.

I februar 1911 fraktet Terra Nova de seks ekspedisjonsmedlemmene nordover fra Cape Evans og satte dem i land på Kapp Adare, der Carsten Borchgrevinks Southern Cross-ekspedisjon hadde tilbrakt vinteren 1899. En liten hytte ble satt opp og Borchgrevinks to laftede hytter ble restaurert. Terra Nova dro deretter nordover før vinteren kunne stenge skipet inne. Gruppen på land utførte observasjoner innen geologi, meteorologi, zoologi og magnetisme, men området var uegnet for videre geografisk utforskning selv om det ble forsøkt med sledeutflukter.

Terra Nova hentet gruppen igjen 3. januar 1912, men faren for stormvær gjorde at de ikke fikk med seg det materialet de hadde samlet. For å bøte på dette ble gruppen satt i land igjen lenger sør på kysten, hvor de skulle hentes etter seks uker. Igjen var det fare for dårlig vær som forårsaket problemer, da de bare fikk med seg proviant for et par måneder. Mennene utførte lange sledereiser og samlet vitenskapelig materiale, inkludert fossile trestammer som var tidlig bevis på fortidens klima i Antarktis.

Terra Nova greide ikke å forsere isen for å hente gruppen i februar, og mennene måtte overvintre under svært kummerlige forhold og med minimum av mat. Overvintringsstedet fikk navnet Inexpressible Island («Uutsigeligøya»). Da våren kom, gikk de de 370 km sørover til Kapp Evans.

Deltakere på Northern Party

 • Victor Campbell (leder)
 • Murray Levick (lege)
 • Raymond Priestley (geolog)
 • George Abbott (underoffiser)
 • Frank Browning (underoffiser)
 • Harry Dickason (matros)

The Worst Journey in the World

Edward Wilson hadde deltatt på den tidligere Discovery-ekspedisjonen, hvor han hadde forstått at det måtte være slik at keiserpingviner legger sine egg midt på vinteren og ikke om våren. Pingviner ble betraktet som en primitiv livsform som sto i utvikling mellom dinosaurer og fugler. Wilson mente at studier av embryoene i eggene kunne kaste lys over dette. Sammen med Henry Bowers og Apsley Cherry-Garrard foretok han i juni-juli 1911 en 105 km lang sledereise til pingvinkolonien på Kapp Crozier. Reisen ble i tillegg sett på som en test på den kommende sydpolturen. Turen midtvinters i mørke og isende temperaturer ned til minus 61 grader celcius, med tunge sleder som de trakk selv over ujevn snø som lignet mer på sand i kulden, forklarer tittelen på turen (og på Cherry-Garrards bok om turen). De nådde kolonien etter nærmere tre uker og samlet fem egg, men to av disse ble knust. Det tok seks dager å nå tilbake til Cape Evans etter en reise på 36 dager og 210 kilometer. De måtte trekkes ut av deres gjennomfrosne klær. Da Cherry-Garrard senere fikk overlevert eggene til forskere på Londons Natural History Museum, hadde den vitenskapelige teorien allerede blitt forkastet og eggene ble møtt med liten interesse.

Deltakere på The Worst Journey in the World

 • Edward Wilson
 • Henry Robertson Bowers (kjent som Birdie)
 • Apsley Cherry-Garrard

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

 • Campbell, Victor: The Wicked Mate: The Antarctic Diary of Victor Campbell, Bluntisham Press, Harleston 1988
 • Cherry-Garrard, Apsely: The Worst Journey in the World, Constable, London 1922
 • Kløver, Geir O.: Lessons from the Arctic, Frammuseets forlag 2017
 • Riffenburgh, Beau: Robert Falcon Scott and the Terra Nova Expedition 1910−13, Frammuseets forlag 2016
 • Scott, Robert Falcon: Den siste reisen : Scotts dagbøker, Kagge forlag 2004

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg