Oppdagelsesreiser

Oppdagelsesreiser er en betegnelse som helst brukes om europeernes reiser til og utforskning av andre kontinenter. Begrepet de store oppdagelser er intimt knyttet til et Europa-sentrert verdensbilde. Det er i første rekke europeernes oppdagelsesreiser fra slutten av middelalderen (etter cirka 1450) og frem til slutten av 1800-tallet, med utforskningen og delingen av Afrika, som kalles oppdagelser. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Oppdagelsesreiser

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Polare ekspedisjoner og oppdagere

Inneholder 120 artikler: