Lager av mat og utstyr lagt ut på et bestemt sted til benyttelse under ekspedisjoner eller andre bestemte forhold.