Keiserpingvin, fugleart i pingvinfamilien. Den største av pingvinartene, kan veie 35–40 kg og er ca. 110 cm lang. Den hekker på fast sjøis i Antarktis og legger sitt eneste egg om høsten (i mai). Hannen ruger dette alene i to måneder uten å forlate det og uten å spise, ofte i 50–60 kuldegrader. Idet ungene klekkes kommer hunnene tilbake fra åpent hav, opptil 200 km borte. Hannene drar så til havs og blir borte ca. én måned. Først deretter blir familien samlet, og våren nærmer seg. Årsaken til vinterhekkingen er at de ellers ikke ville klare å fullføre en hekkesyklus hvert år. Keiserpingvinen lever hovedsakelig av fisk og blekksprut.