Sund

Sund var en kommune i Hordaland fylke, sørvest for Bergen. Kommunen ble i 2020 en del av Øygarden kommune, etter å ha blitt slått sammen med Fjell og Øygarden, og ble samtidig en del av Vestland fylke. Sammenslåingen var en del av en landsomfattende kommunereform. Sund kommune lå i sin helhet på øyer, størstedelen på søndre del av Sotra. De øvrige øyene ligger både på vest- og østsiden av denne; de største er Toftøya, Vikso og Golta i vest, alle med broforbindelse til Sotra, og Lerøyna og Bjelkarøyna i øst. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Sund

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel