Sund

Sund er en kommune i Hordaland fylke, sørvest for Bergen. Kommunen ligger i sin helhet på øyer, størstedelen på søndre del av Sotra. De øvrige øyene ligger både på vest- og østsiden av denne; de største er Toftøya, Vikso og Golta i vest, alle med broforbindelse til Sotra, og Lerøyna og Bjelkarøyna i øst. Kommunen består av i alt 466 øyer, holmer og skjær.Sund ble opprettet som kommune ved innføringen av det kommunale selvstyret i 1837. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 10 artikler: