Erik Eggen, født i Trondheim, norsk musikkforsker, skolemann og komponist; bror av Arne Eggen. Dr.philos. 1925 på avhandlingen Skalastudier: studier over skalaens genesis på norrønt område (1923). Lektor ved Voss landsgymnas 1914–39. Utgav Edvard Grieg (1911) og Norsk Musikksoge (1923). Han komponerte kor- og orkesterverker.