Inna, bielv til Orkla, i Tynset kommune, Hedmark, og Rennebu kommune, Sør-Trøndelag. Inna kommer fra Storinnsjøen (824 moh.) sør for Kvikne kirke, renner i nordvestlig, senere nordlig retning, og faller i Orkla ved Innset. Elva ble regulert i forbindelse med Orkla–Grana-utbyggingen først på 1980-tallet, blant annet med den kunstige sjøen Innerdalsvatnet.