Faktaboks

Norsk Studio for Elektronisk Musikk

NSEM

Norsk Studio for Elektronisk Musikk (NSEM) var et norsk lydstudio for produksjon av elektroakustisk musikk. Studenter fra Norges musikkhøgskole, teknikere fra NRK, bildekunstnere og andre fikk også undervisning av studioets stab.

Helt fra midten av 1960-tallet hadde komponistene i Norge ivret for opprettelsen av et nasjonalt studio etter modell av studioene i Nederland, Frankrike og Polen. Argumentasjonen om hvorfor dette var nødvendig ble i hovedsak ført langs den samme linjen som i Sverige. Som landets viktigste elektroakustiske komponist ble Arne Nordheim leder for Norsk kulturråds arbeidsgruppe som utredet behovet for et studio, og utredningen ble levert i 1973 med følgebrev fra Norsk Komponistforenings formann Finn Mortensen. Studioet ble etablert hos Henie-Onstad Kunstsenter (HOK) utenfor Oslo i 1975 og kostet nesten én million kroner, noe som var en betydelig investering på den tiden.

Studioet var formelt et samarbeid mellom Henie Onstad Kunstsenter, Norges musikkhøgskole, NRK og Norsk Komponistforening, og skulle drives som et andelsselskap inntil staten skulle overta driften. Etter tre års drift ble studioet flyttet til Musikkhøgskolen og falt raskt fra hverandre fordi skolen verken hadde kompetanse eller midler til å holde det ved like.

Til tross for sin korte levetid hadde studioet stor betydning, ikke minst fordi det introduserte en ny generasjon norske komponister, musikere, lyd- og bildekunstnere for den elektroniske teknologien. Studioet ble også besøkt av flere internasjonale komponister, og en rekke verk ble komponert i studioet.

Historikk

Finn Mortensen og Hal Clark, 1975

Finn Mortensen får en demonstrasjon av NSEMs Buchla-synthesizer av studiosjef Hal Clark.

Finn Mortensen og Hal Clark, 1975
Av .
NSEM studio

Slik så NSEMs studio ut, med Buchla-synthesizeren vendt mot utsikten, og Phillips-mikseren til høyre i bildet.

NSEM studio
Av .

Norsk Studio for Elektronisk Musikk ble etablert etter mange års påtrykk fra flere parter. De viktigste var komponisten Arne Nordheim, Henie Onstad Kunstsenter, sonologimiljøet rundt Lasse Thoresen og Olav Anton Thommesen ved Norges musikkhøgskole, Norsk komponistforening og NRK.

Ideen bak studioet var å sikre arbeidsmuligheter med moderne teknologi for konkret musikk og elektroakustisk musikk, samt syntese og datastøttet komposisjon for norske komponister. Studioet skulle gjøre det mulig å lage elektronisk musikk også i Norge, og sikre at komponistene i Norge ikke skulle sakke akterut i forhold til utviklingen internasjonalt.

Henie Onstad Kunstsenter var på den tiden sterkt orientert mot teknologi i kunsten, og hadde bestilt flere teknologiavhengige verk av Arne Nordheim, Sigurd Berge og Kåre Kolberg.

Satsingen på elektrofoni i opptaks- og konsertsammenheng krevde fagkunnskap. Arbeidet med stadig skiftende oppsett av avspillingsutstyr og høyttalere gjorde at feltet vokste utover det husets vaktmestere behersket. På grunn av dette ble den kanadisk-amerikanske komponisten og kontrabassisten Harold Clark ansatt som lydmester i 1972. Clarks tittel som «lydmester» sier noe om hvilken vekt Henie Onstad Kunstsenter la på musikken, og hvor viktig stillingen ble ansett for å være. Clark var teknisk kyndig, drev studioet og sørget for internasjonal kontaktflate, samtidig som han samarbeidet med komponisten Lasse Thoresen og Tore Simonsen om studioets utdanningsprogram. Clark var studiosjef fra NSEM ble opprettet til studioet flyttet ut av kunstsenteret.

Oppbygging

Buchla 500
Buchla 502 synthesizer med Interdata-74 datamaskin og terminal
Buchla 500
Av .

NSEM Phillips mixer

.

Ved opprettelsen av senteret i 1968 ble det kjøpt inn Carlsson-høyttalere fra Sverige og en spesialbygget mikser fra Kongsberg Våpenfabrikk, men disse var aldri i bruk hos NSEM. Studioet ble utrustet med flere Studer båndmaskiner som ble stilt til rådighet av senteret, ESS høyttalere fra USA og en avansert miksepult som Clark designet i samarbeid med Phillips Norge. Hovedinstrumentet var en digitalstyrt Buchla 502 synthesizer, som besto av en Interdata-74 datamaskin som styrte analog syntese. Systemet var innrettet mot sanntidsfremføringer, og kunne lett flyttes ut av Kunstsenterets lokaler om det skulle være nødvendig. Denne hybride løsningen var i prinsippet den samme som hos svenske Elektronmusikstudion, og det ble arbeidet med slike løsninger også i USA, Canada og Storbritannia, for å nevne noen.

En fordel med systemet til Buchla var at det kombinerte en forholdsvis åpen programstruktur med spenningskontroll. Dette skulle gjøre det mulig å inkorporere nye teknikker for syntese og lydbehandling etter hvert som de ble utviklet, til forskjell fra rene analoge systemer med kompleks sammenkobling av lydbehandlingsmoduler.

Produksjoner

Til tross for den korte levetiden på tre år arrangerte NSEM mange konserter hvor egenproduserte verk ble blandet med verk fra EMS og andre komponistmiljøer. Studioet ble også jevnlig besøkt av komponister fra utlandet, som Justus Mathews, Willard Rosenquist, Donald Andrus og Odaline de la Martinez fra USA, Klas Ager fra Salzburg, Bruno Liberda fra Østerrike. Av komposisjoner laget hos NSEM av norske komponister kan nevnes Gunnar Sønstevolds arbeid med den elektroniske delen til Chrico, Arne Nordheims elektroniske deler til Forbindelser og Stormen, Lasse Thoresens verk Marm og Utstrømning, i tillegg til studiosjef Harold Clarks Rouge Permanent, Lament, The Breath, Puls and The Nerve of Life, og The Monkey And The Organ Grinder.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Clark, Harold. (2021). New Music in the Light of Nobleness – A Scandinavian Dream. Oslo: Norsk Musikkforlag
  • Rudi, Jøran (2019). Elektrisk lyd i Norge. Oslo: Novus

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg