Konkret musikk, begrep introdusert i 1948 av den franske musikkforskeren og komponisten Pierre Schaeffer. Ved å erstatte tradisjonelt musikalsk materiale (instrumentale eller vokale klanger) med lyder (for eksempel støy, stemmer) som er tatt opp på lydbånd og bearbeidet elektronisk, oppnår man musikk laget av dagliglivets «konkrete» lyder. Slik konkret musikk har sin motsetning i tradisjonell musikk laget av instrumenter med eksakte toner komponert i et abstrakt tegnspråk, av Schaeffer betegnet som musique abstraite – abstrakt musikk. Konkret musikk skiller seg også fra elektronisk musikk, der utgangspunktet er elektronisk genererte lydsvingninger.