Norges Røde Kors

Røde Kors

Artikkelstart

Norges Røde Kors er en frivillig, humanitær hjelpeorganisasjon med formål å drive humanitært hjelpearbeid i inn- og utland uten hensyn til nasjonalitet, etnisitet, trosbekjennelse, samfunnsklasse eller politisk overbevisning. Norges Røde Kors ble stiftet i 1865 og er en av verdens eldste nasjonale Røde Kors-foreninger.

Prinsipper

Norges Røde Kors arbeider etter 7 prinsipper: humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, universalitet og enhet.

Formål

Opprinnelig skulle foreningen yte hjelp til sårede i krig. Etter hvert er hovedvekten i arbeidet flyttet over til sosiale oppgaver som omsorgsarbeid for eldre, syke, funksjonshemmede og ensomme, besøkstjeneste, fjellredning, forebyggende aids-arbeid og kontakttelefon for barn og unge.

Organisering

Norges Røde Kors er en landsomfattende organisasjon med cirka 180 000 medlemmer (2007). Organisasjonen har sekretariat i Oslo og utgir medlemsbladet Røde Kors Magasinet og nødhjelpsmagasinet Hjelp. President fra 2020 er Thor Inge Sveinsvoll.

Innenlandsvirksomheten er organisert under fire landsråd (barnehjelp, besøkstjeneste, hjelpekorps og dessuten et særskilt ungdomsråd). I tillegg kommer fire sentra, Eidene (Tjøme), Haraldvangen (Hurdal), Haraldvigen (Kristiansand) og Merket (Nord Aurdal) som blant annet tilbyr ferieopphold til funksjonshemmede. Norges Røde Kors har distriktsforeninger i alle landets fylker og over 500 lokalforeninger og selvstendige spesialavdelinger.

Virksomheten faller innenfor fagområdene Omsorgsaktiviteter, Hjelpekorpset og Røde Kors Ungdom. Norges Røde Kors driver et utstrakt nød- og katastrofearbeid og bistår med øyeblikkelig hjelp ved krig, konflikter og naturkatastrofer. Organisasjonens viktigste inntektskilder er automatdrift, bevilgninger fra staten og innsamlingsaksjoner.

Røde Kors Ungdom

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Røde Kors Ungdom er Norges Røde Kors' ungdomsorganisasjon og omfatter alle medlemmer som er mellom 13 og 30 år. Røde Kors Ungdom er engasjert i arbeid for å motvirke urettferdighet, intoleranse og maktmisbruk i inn- og utland. Driver med opplysnings- og holdningsarbeid blant ungdom for å forebygge vold og rasisme, støttetiltak rettet mot barn og unge i asylmottak, leirvirksomhet i inn- og utland, og internasjonal utveksling. Organisasjonen har cirka 14 600 medlemmer (2007).

Norges Røde Kors Besøkstjeneste

Norges Røde Kors Besøkstjeneste organiserer besøk til mennesker som ønsker støtte og oppmuntring i hverdagen. Besøksvennene driver ikke oppsøkende virksomhet, de lokale Røde Kors-foreningene formidler kontakt med besøkstjenesten. For å bli besøksvenn må man være 18 år, gjennomgå et kurs for besøksvenner, avlegge taushetsløfte og utføre tjenester uten å få betaling.

RØDE KORS HJELPEKORPS

Hjelpekorpset er Norges største frivillige beredskapsorganisasjon. Om lag 13 000 aktive medlemmer i cirka 320 hjelpekorps utfører hjelpearbeid ved ulykker og katastrofer. I tillegg til generell beredskap inngår friluftsliv, ettersøking etter savnede personer, førstehjelpvakter og ambulansetjeneste i virksomheten.

Hjelpekorpsene utdanner medlemmene, bygger opp og sikrer forsvarlig beredskap, samt sprer kjennskap til førstehjelp i sin alminnelighet.

Samarbeid med andre

Norges Røde Kors ble i 1907 autorisert av Forsvarsdepartementet som frivillig hjelpeforening for Forsvarets sanitet i tilfelle krig.

Røde Kors samarbeider i dag med Sivilforsvaret, redningstjenesten, politiet og helsetjenesten om støtte med personell, materiell og transportmidler under katastrofer, store ulykker og ved beredskapssituasjoner og krig.

Utenlandsarbeid

Den største delen av utenlandsarbeidet er konsentrert om nødhjelp, både i krigs- og konfliktsituasjoner og ved naturkatastrofer, i samarbeid med Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) og Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC). Norges Røde Kors driver også utviklingshjelp i en rekke land.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Schilling, Dag Fr. Chr. & Kåre Ottersen: Barmhjertighetsfronten : Norges røde kors under krigen 1940-1945, 1995.
  • Sæter, Martin: Over alle grenser : Norges røde kors 100 år, 1965.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg