Helsevesen

Det samlede system av tjenester, institusjoner og lovgivning som samfunnet har bygd ut for å styrke folkehelsen, yte diagnostikk, behandling, rehabilitering og omsorg ved akutte og kroniske sykdommer og skade. Økonomisk stønad i form av sykepenger, andre trygdeordninger og økonomisk sosialhjelp faller vanligvis utenfor helsetjenestens ansvar. Likeledes er helsetjenesten avgrenset mot sosialtjenesten, selv om mange behandlingstiltak for eksempel innenfor eldreomsorg og rusbehandling bygger på nært samarbeid mellom helsetjenesten og sosialtjenesten. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Sverre Braut

Universitetet i Stavanger

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 3 kategorier:

  1. Helseforetak og sykehus
  2. Helseforvaltning
  3. Helseorganisasjoner

Inneholder 296 artikler: