Medisin

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 20 kategorier:

 1. Anatomi
 2. Barne- og ungdomsmedisin
 3. Bevegelsesapparatet
 4. Blod og immunsystem
 5. Celle- og molekylærbiologi
 6. Diagnostikk og utredning
 7. Fordøyelsessystemet
 8. Fysiologi
 9. Geriatri
 10. Gynekologi og reproduksjon
 11. Helse og samfunn
 12. Hjerte- og karsykdommer
 13. Hode, hjerne og nervesystem
 14. Hormonsystemet og endokrinologi
 15. Hud og dermatologi
 16. Kreft
 17. Legemidler og behandlingsformer
 18. Lungemedisin
 19. Nyrer og urinveier
 20. Psykisk helse