Helseorganisasjon er en privat eller delvis privat organisasjon som arbeider for løsning av helseoppgaver og helserelaterte sosiale oppgaver. Formålene kan være å drive opplysningsarbeid, annet forebyggende arbeid, behandlingsvirksomhet, omsorgstiltak eller å tjene som et samlings- og interessefellesskap for personer med visse typer sykdommer eller funksjonshemninger.Landsomfattende helseorganisasjoner er blant annet: Nasjonalforeningen for folkehelsen Norges Røde Kors Norsk Folkehjelp Norske Kvinners Sanitetsforening Mange av helseorganisasjonene avgrenser sitt arbeid til større eller mindre pasientgrupper eller sykdommer, for eksempel Kreftforeningen og LHL. Hele artikkelen

Ny artikkel