Helse og samfunn

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 13 kategorier:

 1. Arbeidsmedisin
 2. Epidemiologi og folkehelse
 3. Helse og livsstil
 4. Helsevesen
 5. Helseøkonomi
 6. Medisinsk etikk
 7. Medisinsk forskningsmetode og vitenskapsteori
 8. Medisinsk historie
 9. Medisinsk språk
 10. Menneskets livsløp
 11. Rettsmedisin
 12. Seksualitet og kjønnsidentitet
 13. Toksikologi