Helse og samfunn

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 12 kategorier:

 1. Arbeidsmedisin
 2. Epidemiologi og folkehelse
 3. Helse og livsstil
 4. Helsevesen
 5. Helseøkonomi
 6. Medisinsk etikk
 7. Medisinsk forskningsmetode og vitenskapsteori
 8. Medisinsk historie
 9. Medisinsk språk
 10. Rettsmedisin
 11. Seksualitet og kjønnsidentitet
 12. Toksikologi