Barne- og familiedepartementet

Barne- og familiedepartementet (BFD) er et norsk departement med ansvar for regjeringens politikk overfor barn og unges oppvekst og rammevilkår for familiene. I tillegg skal det ivareta tryggheten, rettighetene og interessene til forbrukerne. Departementet har også ansvar for tro- og livssynspolitikken.

Barne- og familiedepartementets øverste leder er statsråd Kjersti Toppe fra Senterpartiet, med tittelen barne- og familieminister.

BFD består av fem avdelinger: barnevernsavdelingen, familie- og oppvekstavdelingen, forbruker-, tros- og livssynsavdelingen, plan- og administrasjonsavdelingen og kommunikasjonsenheten.

BFD har en rekke store etater under sitt ansvarsområdet, blant annet Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet, Barneombudet, Barne-, ungdoms- og familieetaten.

Historikk

BFD er et av departementene som har hatt mange skifter av navn og ansvarsområder. Fra opprettelsen under navnet Barne- og familiedepartementet i 1991, har det skiftet navn fire ganger. Det første navneskiftet kom i 2006, da det het Barne- og likestillingsdepartementet.

I 2010 skiftet det navn til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, noe det het til 2016. Da ble inkluderingsarbeidet flyttet over til Justis- og beredskapsdepartementet, hvor Sylvi Listhaug fikk ansvaret for dette området. Etter dette het departementet Barne- og likestillingsdepartementet fram til 2019, da KrF kom inn i regjeringen og likestillingsarbeidet ble flyttet til Kulturdepartementet. Samtidig ble ansvaret for tros- og livssyn flyttet motstatt vei. Departementet tok da tilbake sitt gamle navn Barne- og familiedepartementet.

Utviklingstrekk og reformer

Et tegn på de skiftende ansvarsområdene til dette departementet kom tydelig fram i 2019 da ny lov om trossamfunn skulle vedtas. Denne loven markerte sluttpunktet på en lang prosess hvor Den norske kirke ble skilt fra staten, og de ulike trossamfunnene skulle være mer likestilt. Opprinnelig startet prosessen med denne loven i Kulturdepartementet, men ble flyttet til Barne- og familiedepartementet i 2019.

Blant de mest debatterte ansvarsområdene til departementet er barnevernet, som ofte er kritisert for å gjennomføre for kraftige tiltak mot foreldre og barn i sårbare situasjoner. Men barnevernet blir også kritisert når de ikke griper inn sterkt eller tidlig nok for å beskytte barn mot overgrep og omsorgssvikt.

Slike saker fører gjerne til stor medieomtale, og mange av sakene har også fått stor oppmerksomhet i utlandet. Blant annet har dette skjedd i forbindelse med at Norge flere ganger er blitt dømt i den Europeiske menneskerettighetsdomstolen for brudd på menneskerettighetene i barnevernssaker.

I 2021 gjennomførte departementet en barnevernsreform som overførte en større del av ansvaret for barnevernet til kommunene. Blant annet får kommunene det fulle ansvaret for barn når de overføres til fosterhjem.

Oversikt over statsråder i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet finnes i tabellen over Norge – Statsråder.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Knut Are Tvedt

Fra 1. april 2016 heter det Barne- og likestillingsdepartementet (integreringsavdelingen flytter til Justisdep.)

svarte Mari Paus

Takk for kommentaren din! Jeg har oppdatert dette nå. Mvh. Mari i redaksjonen.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg