Sunniva Ørstavik, norsk organisasjonskvinne og offentlig tjenestekvinne, sosiolog. Generalsekretær i rådet for psykisk helse 2005–10. Likestillings- og diskrimineringsombud 2010–16. Ørstavik var i 2016 generalsekretær i Norsk Folkehjelp.